Skip to main content

Слобода изражавања и медија

Датум
Локација
Ниш, Крагујевац, Нови Сад, Београд
Аутор
Правосудна академија
 
Слобода изражавања и медија - Извор: Правосудна академија
 

У оквиру заједничког пројекта Европске уније/Савета Европе и Правосудне академије у новембру и децембру су организоване три онлајн обуке за судијске и тужилачке помоћнике из Ниша (5-6. новембар), Kрагујевца (12-13. новембар) и Новог Сада и Београда (10-11. децембар 2020).

Општи циљ обука је промовисање слободе изражавања и слободе медија у складу са европским стандардима и унапређење примене Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у области слободе изражавања у свакодневном раду правосуђа.

Активности су организоване на основу Споразума о сарадњи између Савета Европе и Правосудне академије Републике Србије, у оквиру пројекта "Слобода изражавања и слобода медија у Србији (JUFREX)", који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе "Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску II (2019-2022)", а који помаже корисницима пројеката у Југоисточној Европи да укладе своју праксу са стандардима Савета Европе и Европске уније у оквиру процеса проширење, где је то применљиво.
На последњој одржаној обуци одржаној 10-11. децембра за судијске и тужилачке помоћнике из Београда и Новог Сада предавачи су били: Зорана Делибашић судија Врховног касационог суда, Гордана Комненић судија Врховног касационог суда, Ксенија Дајановић заменик Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и Ивана Крстић редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду.
На обуци су биле обрађиване следеће теме:
- Домашај слободе изражавања
- Oграничавање слободе изражавања и правилна примена троделног теста
- Oграничавање слободе изражавања ради заштите од клевете, увреде, части и угледа, одвраћајући ефекат
- Слобода изражавања и правничка професија
- Oграничавање слободе изражавања у случају говора мржње
- Слобода изражавања и интернет

О нама

Vision

Independent, impartial, professional, efficient and accountable judiciary.

Mission

Create the prerequisites for the development of professionalism in holders of judiciary office by establishing clear, measurable and objective criteria for the election and career advancement and their training and professional development, in line with core values and principles the judiciary system is founded on.

Goal

Develop and conduct training programmes for holders of judiciary offices and other staff in the judiciary system, aimed at acquiring new knowledge and its promotion, development of special abilities and skills, to contribute to strengthening of professional and accountable judiciary system.

Контакт