Skip to main content

Elektronska biblioteka Pravosudne akademije

Applying the charter of fundamental rights of the European Union in law and policymaking at national level

Godina izdavanja
2020.
Oblast
Ljudska prava
Tema
Osnovna ljudska prava
Izdavač
European Union Agency for Fundamental Rights
Vrsta publikacije
Štampana
Mesto
Bielot, Belgija
Ključne reči
zaštita ljudskih prava
osnovna ljudska prava

Medijska regulatorna tela i govor mržnje

Godina izdavanja
2017.
Oblast
Ljudska prava
Tema
Govor mržnje
Izdavač
Savet Evrope
Vrsta publikacije
Štampana
Mesto
Beograd
Autor
Asja Roška Zubćević,
Stanislav Bender,
Jadrana Vojvodić
Ključne reči
govor mržnje
medijska regulatorna tela

Revija za kriminologiju i krivično pravo - tematski broj "Kazna doživotnog zatvora i uslovni otpust"

Godina izdavanja
2021.
Oblast
Krivično pravo
Tema
Kazna doživotnog zatvora i uslovni otpust
Izdavač
Institut za kriminološka istraživanja
Vrsta publikacije
Štampana
Mesto
Beograd
Ključne reči
kazna doživotnog zatvora
krivično pravo
međunarodni pravni standardi
standardi Evropskog suda za ljudska prava
uslovni otpust

Ljudska prava u Evropi - pravni bilten br.1/2018

Godina izdavanja
2018.
Oblast
Ljudska prava
Tema
Ljudska prava
Izdavač
The AIRE Centre i Pravosudna akademija
Vrsta publikacije
Štampana
Mesto
Beograd
Ključne reči
praksa ESLJP
standardi Evropskog suda za ljudska prava
sudska praksa

Ljudska prava u Evropi - pravni bilten br.2/2019

Godina izdavanja
2019.
Oblast
Ljudska prava
Tema
Ljudska prava
Izdavač
The AIRE Centre i Pravosudna akademija
Vrsta publikacije
Štampana
Mesto
Beograd
Ključne reči
praksa ESLJP
standardi Evropskog suda za ljudska prava
sudska praksa

Ljudska prava u Evropi - pravni bilten br.3/2018

Godina izdavanja
2018.
Oblast
Ljudska prava
Tema
Ljudska prava
Izdavač
The AIRE Centre i Pravosudna akademija
Vrsta publikacije
Štampana
Mesto
Beograd
Ključne reči
praksa ESLJP
standardi Evropskog suda za ljudska prava
sudska praksa

Podrška primeni medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji

Godina izdavanja
2017.
Oblast
Građansko pravo
Tema
Medijacija
Izdavač
Partneri za demokratske promene Srbija
Vrsta publikacije
Štampana
Mesto
Beograd
Autor
Blažo Nedić
Nebojša Đuričić
Ključne reči
medijacija

Smernice za krivično gonjenje zločina iz mržnje

Oblast
Krivično pravo
Tema
Zločin iz mržnje
Izdavač
OEBS
Vrsta publikacije
Štampana
Mesto
Beograd
Ključne reči
zločin iz mržnje
krivično gonjenje

Zaštita migranata prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i Evropskoj socijalnoj povelji - priručnik za pravnike

Godina izdavanja
2016.
Oblast
Ljudska prava
Tema
Zaštita migranata
Izdavač
Savet Evrope
Vrsta publikacije
Štampana
Mesto
Beograd
Autor
Janis Ktistakis
Ključne reči
zaštita migranata
evropska konvencija o ljudskim pravima
priručnik

Granice slobode političkog udruživanja - uporednoteorijska studija

Godina izdavanja
2014.
Oblast
Građansko pravo
Ljudska prava
Tema
Sloboda političkog udruživanja
Izdavač
Pravosudna akademija i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Vrsta publikacije
Štampana
Mesto
Beograd
Autor
Tanasije Marinković
Ključne reči
političko udruživanje
sloboda udruživanja

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt