Skip to main content

Mentori

Opis mentora navodi nas na prvi i najvažniji zaključak da je mentorstvo  namerni proces; drugo, da je mentorstvo vaspitni proces koji podstiče rast i razvoj pojedinca; treće, mentorstvo je proces u kom stažista stiče i primenjuje mudrost mentora; četvrto, mentorstvo je proces pomoći i zaštite i, napokon, kod mentorstva se radi o uzoru.

Ukratko, mentorstvo je proces pomoću kojeg se znanje i razumevanje, veštine i sposobnosti mogu razviti kod manje iskusnih praktičara.

Ko je mentor?

Mentor pomaže i pruža podršku ljudima kako bi iskoristili sopstveno znanje i izvukli maksimum iz svog potencijala, razvili sposobnosti, imali bolje rezultate i postali osobe kakve žele da budu.

Mentor igra širok spektar uloga u cilju učenja i podrške, od stalnog preispitivanja i kritikovanja do ponašanja koje služi kao uzor, od pomoći da se izgradi sopstvena mreža znanja i kontakata i razvije lična snalažljivost do uloge slušaoca, od pomoći ljudima da shvate šta žele da postignu i zašto, do planiranja kako to da ostvare.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt