Skip to main content

Електронска библиотека Правосудне академије

Applying the charter of fundamental rights of the European Union in law and policymaking at national level

Година издавања
2020.
Област
Људска права
Тема
Основна људска права
Издавач
European Union Agency for Fundamental Rights
Врста публикације
Штампана
Место
Bielot, Белгија
Кључне речи
заштита људских права
основна људска права

Медијска регулаторна тела и говор мржње

Година издавања
2017.
Област
Људска права
Тема
Говор мржње
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Аутор
Асја Рошка Зубћевић,
Станислав Бендер,
Јадрана Војводић
Кључне речи
говор мржње
медијска регулаторна тела

Ревија за криминологију и кривично право - тематски број "Казна доживотног затвора и условни отпуст"

Година издавања
2021.
Област
Kривично право
Тема
Казна доживотног затвора и условни отпуст
Издавач
Институт за криминолошка истраживања
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Кључне речи
казна доживотног затвора
кривично право
међународни правни стандарди
стандарди Европског суда за људска права
условни отпуст

Људска права у Европи - правни билтен бр.1/2018

Година издавања
2018.
Област
Људска права
Тема
Људска права
Издавач
The AIRE Centre и Правосудна академија
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Кључне речи
пракса ЕСЉП
стандарди Европског суда за људска права
судска пракса

Људска права у Европи - правни билтен бр.2/2019

Година издавања
2019.
Област
Људска права
Тема
Људска права
Издавач
The AIRE Centre и Правосудна академија
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Кључне речи
пракса ЕСЉП
стандарди Европског суда за људска права
судска пракса

Људска права у Европи - правни билтен бр.3/2018

Година издавања
2018.
Област
Људска права
Тема
Људска права
Издавач
The AIRE Centre и Правосудна академија
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Кључне речи
пракса ЕСЉП
стандарди Европског суда за људска права
судска пракса

Подршка примени медијације у судовима и адвокатури у Србији

Година издавања
2017.
Област
Грађанско право
Тема
Медијација
Издавач
Партнери за демократске промене Србија
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Аутор
Блажо Недић
Небојша Ђуричић
Кључне речи
медијација

Смернице за кривично гоњење злочина из мржње

Област
Kривично право
Тема
Злочин из мржње
Издавач
ОЕБС
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Кључне речи
злочин из мржње
кривично гоњење

Заштита миграната према Европској конвенцији за заштиту људских права и Европској социјалној повељи - приручник за правнике

Година издавања
2016.
Област
Људска права
Тема
Заштита миграната
Издавач
Савет Европе
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Аутор
Јанис Ктистакис
Кључне речи
заштита миграната
Европска конвенција о људским правима
приручник

Границе слободе политичког удруживања - упореднотеоријска студија

Година издавања
2014.
Област
Грађанско право
Људска права
Тема
Слобода политичког удруживања
Издавач
Правосудна академија и Повереник за заштиту равноправности
Врста публикације
Штампана
Место
Београд
Аутор
Танасије Маринковић
Кључне речи
политичко удруживање
слобода удруживања

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт