Skip to main content

Извештаји о раду

 

Информатор о раду

Информатор о раду Правосудне академије (10.03.2002)Структура запослених

Struktura zaposlenihАрхива финансијске документације 2019.-2022.

Финансијски план за 2022. годину
Финансијски план за 2021. годину

 

Финансијски план за 2020. годину
Финансијски план за 2019. годину

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт