Skip to main content
 • Sloboda izražavanja i medija

  Датум
  Локација
  Niš, Kragujevac, Novi Sad, Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Sloboda izražavanja i medija - Izvor: Pravosudna akademija U okviru zajedničkog projekta Evropske unije/Saveta Evrope i Pravosudne akademije u novembru i decembru su organizovane tri onlajn obuke za sudijske i tužilačke pomoćnike iz Niša (5-6. novembar), Kragujevca (12-13. novembar) i Novog Sada i...
 • Priprema priručnika i specijalizovanih obuka u oblasti prava deteta u građanskim postupcima

  Датум
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Priprema priručnika i specijalizovanih obuka u oblasti prava deteta u građanskim postupcima - Izvor: UNICEF Projekat će rezultirati donošenjem Priručnika za sudije za rad sa decom u građanskim postupcima, kao i usvajanjem plana i programa specijalizovane obuke sudija, koji će međusobno biti...
 • Poziv za učešće na "online" kursevima koje je razvio program Saveta Evrope HELP (Obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake)

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  U vreme kada je kretanje ograničeno zbog pandemije koronavirusa (COVID-19), idealna je prilika da se sudije, tužioci i pravni stručnjaci, upoznaju sa "online" kursevima HELP-a i saznaju više o određenim temama kao što su: - (Ažurirani) Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Evropski sud za...
 • Poseta članova Nacionalne mreže za zaštitu ljudskih prava u Republici Srbiji kancelariji Saveta Evrope u Beogradu

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Poseta članova Nacionalne mreže za zaštitu ljudskih prava u Republici Srbiji kancelariji Saveta Evrope u Beogradu - Izvor: Pravosudna akademija Sastanak je otvorio šef misije Saveta Evrope, Tobias Flesenkemper i prisutne bliže upoznao sa aktivnostima, značajem i razvojnim putem Saveta Evrope. Šef...
 • Poseta članova Nacionalne mreže kancelariji Saveta Evrope u Beogradu

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Poseta članova Nacionalne mreže kancelariji Saveta Evrope u Beogradu - Izvor: Pravosudna akademija Sastanak je otvorio šef delegacije, Tobias Flesenkemper i prisutne bliže upoznao sa aktivnostima, značajem i razvojnim putem Saveta Evrope. Šef misije je izneo okvirne smernice za dalji rad Nacionalne...
 • Završna konferencija Programa „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi“

  Датум
  Локација
  Sarajevo
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Na konferenciji su predstavljena najnovija dešavanja na Evropskom sudu za ljudska prava koja se odnose na pravo na slobodu izražavanja, kao i rezultati postignuti u prethodne tri godine trajanja projekta. Delegaciju Pravosudne akademije su činili sertifikovani predavači Saveta Evrope: Zorana...
 • Izrada prvostepenih odluka iz prekršajne materije

  Датум
  Локација
  Niš
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Izrada prvostepenih odluka iz prekršajne materije - Izvor: Pravosudna akademija Ovom seminaru prisustvovale su sudije prekršajnih sudova sa teritorije niške apelacije. Teme koje su se obrađivale na ovom seminaru bile su: Pravo na pravično suđenje i pravo na obrazloženu sudsku odluku Struktura sudske...
 • Obuka javnih tužilaca i policijskih službenika

  Датум
  Локација
  Kragujevac
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Teme koje su obrađene tokom seminara zasnovane su na metodologiji za vođenje istrage i uključuju: Analizu i definiciju zlostavljanja, međunarodni i pravni okvir, praksu Evropskog suda za ljudska prava (čl.3) i subjekte nadležne za sprovođenje istrage Sprovođenje istrage u slučajevima zlostavljanja...
 • Seminar na temu „Suđenje u razumnom roku“

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Na seminaru su predstavljene sledeće teme: Praksa Evropskog suda za ljudska prava i domaćih sudova i primena Uputstva za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Tom prilikom je predstavljena i e...
 • Obuka „Izrada nacrta prvostepenih sudskih odluka iz građanske materije“

  Датум
  Локација
  Novi Sad
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Obuke se realizuju u okviru USAID projekta pod nazivom „Vladavina prava“, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Cilj ove obuke je da sudijski pomoćnici unaprede efikasnost u radu i steknu potrebna znanja za kvalitetnu izradu nacrta prvostepenih sudskih odluka iz građanske...
Subscribe to Evropski sud za ljudska prava

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt