Skip to main content
 • Sloboda izražavanja i medija

  Датум
  Локација
  Niš, Kragujevac, Novi Sad, Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Sloboda izražavanja i medija - Izvor: Pravosudna akademija U okviru zajedničkog projekta Evropske unije/Saveta Evrope i Pravosudne akademije u novembru i decembru su organizovane tri onlajn obuke za sudijske i tužilačke pomoćnike iz Niša (5-6. novembar), Kragujevca (12-13. novembar) i Novog Sada i...
 • Sloboda izražavanja i medija

  Датум
  Локација
  Niš
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Sloboda izražavanja i medija - Izvor: Pravosudna akademija Obuci je prisustvovalo 18 sudijskih i tužilačkih pomoćnika iz Apelacionog i Višeg suda u Nišu i Apelacionog i Višeg javnog tužilaštva u Nišu. Na obuci su bile obrađivane sledeće teme: - domašaj slobode izražavanja- ograničavanje slobode...
 • Onlajn kurs Saveta Evrope - Borba protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima

  Датум
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Onlajn kurs Saveta Evrope - Borba protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima - Izvor: Pravosudna akademija Kurs se osim Konvencijom Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, bavi i praksom Evropskog suda za ljudska prava, kao i drugim međunarodnim pravnim instrumentima i...
 • Poziv za učešće na "online" kursevima koje je razvio program Saveta Evrope HELP (Obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake)

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  U vreme kada je kretanje ograničeno zbog pandemije koronavirusa (COVID-19), idealna je prilika da se sudije, tužioci i pravni stručnjaci, upoznaju sa "online" kursevima HELP-a i saznaju više o određenim temama kao što su: - (Ažurirani) Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Evropski sud za...
 • Podrška slobodi izražavanja u Srbiji: Sporazum o grantu potpisan sa Pravosudnom akademijom

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Podrška slobodi izražavanja u Srbiji: Sporazum o grantu potpisan sa Pravosudnom akademijom
  Vest je preuzeta sa sajta Saveta Evrope Takođe, kapaciteti Pravosudne akademije za pružanje visokokvalitetnog obrazovanja sudijama i tužiocima o slobodi izražavanja biće dodatno ojačani: baza sertifikovanih trenera će biti proširena, a ažurirani materijali za obuku pripremljeni i integrisani u...
 • Predstavljanje Nacionalne mreže sudija i tužilaca za primenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u RS

  Датум
  Локација
  Zrenjanin
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Predstavljanje Nacionalne mreže sudija i tužilaca za primenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u RS - Izvor: Pravosudna akademija Skup je imao za cilj predstavljanje rada Nacionalne mreže i davanje doprinosa zajedničkom razumevanju značaja primene najviših standarda ljudskih prava u praksi...
 • Beograd, seminar 11.12.2019 - “Pravo na suđenje u razumnom roku sa posebnim osvrtom na (skoriju) praksu Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju“

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  “Pravo na suđenje u razumnom roku sa posebnim osvrtom na (skoriju) praksu Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju“ - Izvor: Pravosudna akademija Seminar je bio održan u hotelu „Zira“, za predsednike sudova i sudije sa prostora beogradske apelacije, koji postupaju u materiji suđenje u...
 • Poseta članova Nacionalne mreže za zaštitu ljudskih prava u Republici Srbiji kancelariji Saveta Evrope u Beogradu

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Poseta članova Nacionalne mreže za zaštitu ljudskih prava u Republici Srbiji kancelariji Saveta Evrope u Beogradu - Izvor: Pravosudna akademija Sastanak je otvorio šef misije Saveta Evrope, Tobias Flesenkemper i prisutne bliže upoznao sa aktivnostima, značajem i razvojnim putem Saveta Evrope. Šef...
 • Uvodni modul obuke o internet kriminalu, elektronskim dokazima i prihodima od internet kriminala

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Uvodni modul obuke o internet kriminalu, elektronskim dokazima i prihodima od internet kriminala - Izvor: Pravosudna akademija Obuka je imala za cilj da sudijama i tužiocima pruži uvodni nivo znanja o internet kriminalu, elektronskim dokazima i pretresanju, oduzimanju i konfiskaciji prihoda od...
 • Evropski dan zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja

  Датум
  Локација
  Beograd
  Аутор
  Pravosudna akademija
  Pre dve godine Savet Evrope obeležio je deset godina od formulisanja tzv. Lanzarot konvencije – Konvencije o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja koju je RS ratifikovala 2010. godine. U članu 5. Konvencije, propisana je obaveza za države potpisnice, da upošljavaju...
Subscribe to Savet Evrope

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt