Skip to main content

„Unapređenje prava deteta u građanskim sudskim postupcima kroz jačanje kapaciteta sudija i stručnjaka za socijalnu zaštitu“

Датум
Локација
Novi Sad
Аутор
Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je, u saradnji sa Unicefom, 28.10.2022. godine, u sali Apelacionog suda u Novom Sadu, organizovala obuku „Unapređenje prava deteta u građanskim sudskim postupcima kroz jačanje kapaciteta sudija i stručnjaka za socijalnu zaštitu“.

„Unapređenje prava deteta u građanskim sudskim postupcima kroz jačanje kapaciteta sudija i stručnjaka za socijalnu zaštitu“ - Izvor: Pravosudna akademija

Ovoj obuci prisustvovale su sudije viših i osnovnih sudova sa teritorije novosadske apelacije koji postupaju i koji će postupati u P2 materiji.

Obuka je sadržala sledeće teme:

  • Prava deteta u kontaktu sa pravosudnim sistemom
  • Prava deteta u građanskim sudskim postupcima i sporovi iz porodičnih odnosa – standardi UN
  • Pravo deteta na izražavanje mišljenja i participacija deteta, Opšti komentari 12 i 14 Komiteta za prava deteta, Praksa ESLJP
  • Utvrđivanje najboljih interesa deteta
  • Posebna znanja i veštine u radu sa decom u građanskim stvarima i komunikacija sa decom, Simulacija – konkretni primer CSR da predstavi od početka do kraja

Predavači na ovoj obuci bile su:

  • Zorana Delibašić – VKS
  • Nada Šarac - RZSZ

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt