Skip to main content

Beograd, seminar 11.12.2019 - “Pravo na suđenje u razumnom roku sa posebnim osvrtom na (skoriju) praksu Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju“

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija
 

Pravo na suđenje u razumnom roku sa posebnim osvrtom na (skoriju) praksu Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju“ - Izvor: Pravosudna akademija

Seminar je bio održan u hotelu „Zira“, za predsednike sudova i sudije sa prostora beogradske apelacije, koji postupaju u materiji suđenje u razumnom roku.

Pravo na suđenje u razumnom roku sa posebnim osvrtom na (skoriju) praksu Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju“ - Izvor: Pravosudna akademija
Pravo na suđenje u razumnom roku sa posebnim osvrtom na (skoriju) praksu Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju“ - Izvor: Pravosudna akademija

Kako je Visoki savet sudstva na sednici održanoj 22. oktobra 2019. godine, doneo odluku o obaveznoj obuci predsednika sudova i sudija koji postupaju u materiji suđenje u razumnom roku, Pravosudna akademija je u saradnji sa Savetom Evrope realizovala prvu u nizu obuka u ovoj oblasti.

Ispred Saveta Evrope se na seminaru obratila Maja Mićić Lazović, a potom i zamenica direktora Pravosudne akademija Majda Kršikapa, koja je istakla značaj i potrebu organizovanja ovakvih obuka.

Pored uvaženih sudija Vrhovnog kasacionog suda, Katarine Manojlović Andrić i sudije Ustavnog suda Srbije, Nataše Plavšić, o pravu na suđenje u razumnom roku iz perspektive (novog) domaćeg pravnog sredstva i (skorije) prakse Evropskog suda za ljudska prava je govorila i Bojana Bošković Husanović, pravnica u Evropskom sudu za ljudsla prava.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt