Skip to main content

Osnovne komunikacijske veštine - obuka za portparole

Датум
Локација
Niš
Аутор
Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je 25. oktobra 2022. godine u Nišu organizovala obuku za portparole pod nazivom: „Osnovne komunikacijske veštine - obuka za odnose sa javnošću".

Osnovne komunikacijske veštine - obuka za portparole - Izvor: Pravosudna akademija

Obuci su prisustvovali portparoli sudova sa teritorije niške apelacije.

Teme koje su ovom prilikom obrađene , bile su :

  • Predstavljanje programa, predavača i ciljeva obuke, 
  • Javni nastup, uspešno prenošenje poruke i promocija sudova, 
  • Verbalna i neverbalna komunikacija, 
  • Saradnja sa medijima i 
  • Korišćenje interneta u cilju promocije

Predavačice na ovoj obuci bile su: Mirjana Golubović načelnica odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije i Maja Ljubičanović savetnica za medije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt