Skip to main content

Poseta članova Nacionalne mreže za zaštitu ljudskih prava u Republici Srbiji kancelariji Saveta Evrope u Beogradu

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija
 

Poseta članova Nacionalne mreže za zaštitu ljudskih prava u Republici Srbiji kancelariji Saveta Evrope u Beogradu - Izvor: Pravosudna akademija

Sastanak je otvorio šef misije Saveta Evrope, Tobias Flesenkemper i prisutne bliže upoznao sa aktivnostima, značajem i razvojnim putem Saveta Evrope. Šef misije je izneo okvirne smernice za dalji rad Nacionalne mreže, o čemu su govorili i ostali predstavnici kancelarije Saveta Evrope: Maja Mićić Lazović, Valentina Boz i Danko Runić.

Poseti je pored predstavnika Pravosudne akademije, prisustvovalo i 14 članova Nacionalne mreže, među kojima su bile sudije osnovnih i viših sudova, ali i zamenica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kao i zamenica Privrednog apelacionog suda u Beogradu. Zamenica direktora Akademije, Majda Kršikapa, je istakla ulogu i značaj Nacionalne mreže, ukazala na dosadašnje aktivnosti i izrazila nameru da se uspostavi tešnja saradnja sa Savetom Evrope po pitanju daljeg rada i razvoja Mreže. U zajedničkoj diskusiji, podržani su rezultati dosadašnjeg rada i prakse, a fokus je usmeren na planiranje budućih zajedničkih aktivnosti.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt