Skip to main content

Potpisan protokol o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravosudne akademije, usmeren na profesionalno usavršavanje i afirmaciju mladih pravnika

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

U ponedeljak, 20. juna 2022. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu potpisao je protokol o saradnji sa Pravosudnom akademijom, usmeren na profesionalno usavršavanje i afirmaciju mladih pravnika, te podsticanje njihovog kvalitetnog sistemskog, strateškog i stručnog usavršavanja. 

Protokol su potpisali dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Zoran Mirković, i direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić, a ceremoniji su prisustvovale i ministarka pravde, Maja Popović, i predsednica Vrhovnog kasacionog suda, Jasmina Vasović, kao i članovi uprave Pravnog fakulteta.

Potpisan protokol o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravosudne akademije, usmeren na profesionalno usavršavanje i afirmaciju mladih pravnika - Izvor: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Potpisan protokol o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravosudne akademije, usmeren na profesionalno usavršavanje i afirmaciju mladih pravnika - Izvor: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Protokolom je predviđeno obavljanje stručne prakse u Pravosudnoj akademiji od strane najboljih studenata završne godine osnovnih studija, master studija, kao i najboljih diplomiranih studenata, učešće nosilaca pravosudnih funkcija u odgovarajućim programima Pravnog fakulteta, pristup nastavnika i studenata Pravnog fakulteta aplikaciji „E-akademija“ radi boljeg pristupa programima Pravosudne akademije, kao i drugi oblici razmene predavača, informacija, literature i korisne prakse radi uspešnog sprovođenja saradnje.

 
Tagovi

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt