Skip to main content

Pozitivno mišljenje Venecijanske komisije o novom setu sudskih zakona

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Ministarstvo pravde Republike Srbije

Ministarka pravde Maja Popović učestvovala je u radu 132. plenarne sednice Venecijanske komisije, na kojoj je usvojeno mišljenje o radnim tekstovima Zakona o uređenju sudova, Zakona o sudijama i Zakona o Visokom savetu sudstva.

U usvojenom pozitivnom mišljenju se ukazuje da pravosudni zakoni, zajedno sa promenama Ustava koje su građani Srbije nedavno potvrdili na referendumu, imaju potencijal da dovedu do značajnih pozitivnih promena u srpskom pravosuđu i da su radni tekstovi zakona dobro strukturirani, jasno napisani i obuhvataju sve suštinske tačke koje treba da budu obuhvaćene.

Naglašeno je da dalje unapređenje pravosuđa najviše zavisi od čvrstog zakonodavnog okvira, koji će obezbediti da nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo uživaju visok ugled u društvu i budu orijentisani ka budućnosti.

Pozitivno mišljenje Venecijanske komisije o novom setu sudskih zakona - Izvor: Ministarstvo pravde

Venecijanska komisija je pohvalila Ministarstvo pravde za uložene značajne napore u pripremi pravosudnih zakona, kao i za inkluzivnost i transparentnost procesa pripreme zakona i istakla da treba da nastavi proces donošenja zakona u istom duhu, uz obezbeđivanje javnih konsultacija u narednim mesecima koji će prethoditi glasanju o zakonima u Narodnoj skupštini.

U svom mišljenju Venecijanska komisija je dala preporuke koje će Ministarstvo pravde detaljno razmotriti i implementirati u tekstove zakona one preporuke koje su u najboljem interesu pravnog poretka Republike Srbije.

Ministarka pravde Maja Popović učestvovala je u radu 132. plenarne sednice Venecijanske komisije, na kojoj je usvojeno mišljenje o radnim tekstovima Zakona o uređenju sudova, Zakona o sudijama i Zakona o Visokom savetu sudstva - Jutjub kanal Ministarstva pravde

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt