Skip to main content

Predstavljanje Nacionalne mreže sudija i tužilaca za primenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u RS

Датум
Локација
Zrenjanin
Аутор
Pravosudna akademija
 

Predstavljanje Nacionalne mreže sudija i tužilaca za primenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u RS - Izvor: Pravosudna akademija

Skup je imao za cilj predstavljanje rada Nacionalne mreže i davanje doprinosa zajedničkom razumevanju značaja primene najviših standarda ljudskih prava u praksi, te shvatanje ideje postojanja Nacionalne mreže od strane sudija i tužilaca. Učesnici skupa bili su predstavnici Višeg, Osnovnog i Prekršajnog suda u Zrenjaninu, Kikindi i Bečeju, kao i Privrednom sudu u Zrenjaninu.

Skup je otvorio šef kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Tobias Flesenkemper, a potom su se učesnicima obratile zamenica direktora Pravosudne akademije Majda Kršikapa, predsednik Osnovnog suda u Zrenjaninu Zlatoje Ankić i predsednica Višeg suda u Zrenjaninu, Biljana Martinović.

O pravu na pristup sudu je govorio sudija Apelacionog suda u Novom Sadu Borivoje Gajić, a sa e-case aplikacijom Pravosudne akademije je učesnike upoznala Biljana Stepanović, rukovodilac Odeljenja za dokumentaciono-informacioni centar.

 U velikoj sali Višeg suda u Zrenjaninu, održan je skup na temu „Nacionalna mreža sudija i tužilaca za primenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u RS“ - Izvor: KTV Televizija

Bila je ovo prilika da se razmene iskustva i znanja među relevantnim stručnjacima i profesionalcima u svom poslu, kao i da se definišu konkretni zaključci za unapređenje rada Mreže, šta je sudijama potrebno i koji pristup je najbolje primeniti kako bi u svakodnevnom radu imali koristi.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt