Skip to main content

Sloboda izražavanja i medija

Датум
Локација
Niš, Kragujevac, Novi Sad, Beograd
Аутор
Pravosudna akademija
 
Sloboda izražavanja i medija - Izvor: Pravosudna akademija
 

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije/Saveta Evrope i Pravosudne akademije u novembru i decembru su organizovane tri onlajn obuke za sudijske i tužilačke pomoćnike iz Niša (5-6. novembar), Kragujevca (12-13. novembar) i Novog Sada i Beograda (10-11. decembar 2020).

Opšti cilj obuka je promovisanje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa evropskim standardima i unapređenje primene Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse Evropskog suda za ljudska prava u oblasti slobode izražavanja u svakodnevnom radu pravosuđa.

Aktivnosti su organizovane na osnovu Sporazuma o saradnji između Saveta Evrope i Pravosudne akademije Republike Srbije, u okviru projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)", koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II (2019-2022)", a koji pomaže korisnicima projekata u Jugoistočnoj Evropi da uklade svoju praksu sa standardima Saveta Evrope i Evropske unije u okviru procesa proširenje, gde je to primenljivo.
Na poslednjoj održanoj obuci održanoj 10-11. decembra za sudijske i tužilačke pomoćnike iz Beograda i Novog Sada predavači su bili: Zorana Delibašić sudija Vrhovnog kasacionog suda, Gordana Komnenić sudija Vrhovnog kasacionog suda, Ksenija Dajanović zamenik Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i Ivana Krstić redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Na obuci su bile obrađivane sledeće teme:
- Domašaj slobode izražavanja
- Ograničavanje slobode izražavanja i pravilna primena trodelnog testa
- Ograničavanje slobode izražavanja radi zaštite od klevete, uvrede, časti i ugleda, odvraćajući efekat
- Sloboda izražavanja i pravnička profesija
- Ograničavanje slobode izražavanja u slučaju govora mržnje
- Sloboda izražavanja i internet

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt