Skip to main content

Sloboda izražavanja i medija

Датум
Локација
Niš
Аутор
Pravosudna akademija
 

Sloboda izražavanja i medija - Izvor: Pravosudna akademija

Obuci je prisustvovalo 18 sudijskih i tužilačkih pomoćnika iz Apelacionog i Višeg suda u Nišu i Apelacionog i Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Na obuci su bile obrađivane sledeće teme:

- domašaj slobode izražavanja
- ograničavanje slobode izražavanja i pravilna primena trodelnog testa
- ograničavanje slobode izražavanja radi zaštite od klevete, uvrede, časti i ugleda, odvraćajući efekat
- sloboda izražavanja i pravnička profesija
- ograničavanje slobode izražavanja u slučaju govora mržnje
- sloboda izražavanja i internet

Predavači na ovoj obuci su bili sertifikovani treneri Saveta Evrope: Jasmina Simović sudija Apelacionog suda u Kragujevcu, Ksenija Dajanović zamenica Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i Prof. dr Ivana Krstić redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt