Skip to main content

Uvodni modul obuke o internet kriminalu, elektronskim dokazima i prihodima od internet kriminala

Датум
Локација
Beograd
Аутор
Pravosudna akademija
 

Uvodni modul obuke o internet kriminalu, elektronskim dokazima i prihodima od internet kriminala - Izvor: Pravosudna akademija

Obuka je imala za cilj da sudijama i tužiocima pruži uvodni nivo znanja o internet kriminalu, elektronskim dokazima i pretresanju, oduzimanju i konfiskaciji prihoda od internet kriminala. Obuka uključuje pravne i praktične informacije o predmetnoj temi i koncentriše se na to kako ova pitanja utiču na svakodnevni rad sudija i tužilaca.

Predavači su bili:
- Branko Stamenković Posebni tužilac za visokotehnološki kriminal
- Dragan Danilović zamenik Posebnog tužioca za visokotehnološki kriminal
- Bojana Paunović sudija Apelacionog suda u Beogradu
- Vlatko Božović načelnik Odeljenja za finansijske istrage organizovanog kriminala SBPOK
- Dragan Jovanović načelnik Odeljenja za visokotehnološki kriminal SBPOK

O nama

Vizija

Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

Misija

Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

Cilj

Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Kontakt