Skip to main content

Београд, семинар 11.12.2019 - “Право на суђење у разумном року са посебним освртом на (скорију) праксу Европског суда за људска права у односу на Србију“

Датум
Локација
Београд
Аутор
Правосудна академија
 

Право на суђење у разумном року са посебним освртом на (скорију) праксу Европског суда за људска права у односу на Србију“ - Извор: Правосудна академија

Семинар је био одржан у хотелу „Зира“, за председнике судова и судије са простора београдске апелације, који поступају у материји суђење у разумном року.

Право на суђење у разумном року са посебним освртом на (скорију) праксу Европског суда за људска права у односу на Србију“ - Извор: Правосудна академија
Право на суђење у разумном року са посебним освртом на (скорију) праксу Европског суда за људска права у односу на Србију“ - Извор: Правосудна академија

Како је Високи савет судства на седници одржаној 22. октобра 2019. године, донео одлуку о обавезној обуци председника судова и судија који поступају у материји суђење у разумном року, Правосудна академија је у сарадњи са Саветом Европе реализовала прву у низу обука у овој области.

Испред Савета Европе се на семинару обратила Маја Мићић Лазовић, а потом и заменица директора Правосудне академија Мајда Кршикапа, која је истакла значај и потребу организовања оваквих обука.

Поред уважених судија Врховног касационог суда, Катарине Манојловић Андрић и судије Уставног суда Србије, Наташе Плавшић, о праву на суђење у разумном року из перспективе (новог) домаћег правног средства и (скорије) праксе Европског суда за људска права је говорила и Бојана Бошковић Хусановић, правница у Европском суду за људсла права.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт