Skip to main content

Обука јавних тужилаца и полицијских службеника

Датум
Локација
Крагујевац
Аутор
Правосудна академија
 
Крагујевац, 16.11.2018. Обука јавних тужилаца и полицијских службеника - Извор: Правосудна академија

Теме које су обрађене током семинара засноване су на методологији за вођење истраге и укључују:

  • Анализу и дефиницију злостављања, међународни и правни оквир, праксу Европског суда за људска права (чл.3) и субјекте надлежне за спровођење истраге
  • Спровођење истраге у случајевима злостављања, када настаје обавеза, независност и непристрасност истраге, хитност у поступању
  • Радње које треба предузети како би истрага била делотворна
  • Анализа и оцена доказа и права оштећеног

Предавачи на овој обуци су били: Тамара Мировић заменик Републичког јавног тужиоца, Др Јасмина Киурски заменик Републичког јавног тужиоца, Дејан Кошанин из Сектора унутрашње контроле у Министарству унутрашњих послова и Татјана Лагумџија заменик Јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду и члан Државног већа тужилаца.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт