Skip to main content

Обука „Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје“

Датум
Локација
Нови Сад
Аутор
Правосудна академија

 
Нови Сад 19.10.2018. Обука „Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје“ - Извор: Правосудна академија
Обуке се реализују у оквиру УСАИД пројекта под називом „Владавина права“, уз финансијску подршку Америчке агенције за међународни развој.
Циљ ове обуке је да судијски помоћници унапреде ефикасност у раду и стекну потребна знања за квалитетну израду нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје, што ће бити постигнуто усаглашавањем структуре судских одлука и правилним цитирањем пресуда Европског суда за људска права.
Обуци у Новом Саду су присуствовали судијски помоћници основних и виших судова из Румe, Шидa, Срeмскe Mитрoвицe, Зрeњaнинa, Лoзницe, Шaпцa и Сeнтe.
Предавачи на овој обуци су били Љубицa Mилутинoвић судиja ВКС и Небојша Ђуричић судија Другог основног суда у Београду.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт