Skip to main content

Онлајн курс Савета Европе - Борба против трговине људима и заштита жртава трговине људима

Датум
Аутор
Правосудна академија
 

Онлајн курс Савета Европе - Борба против трговине људима и заштита жртава трговине људима - Извор: Правосудна академија

Курс се осим Конвенцијом Савета Европе о борби против трговине људима, бави и праксом Европског суда за људска права, као и другим међународним правним инструментима и примерима добре праксе на националном нивоу, при чему заштита жртава трговине људима остаје централна тема.

Курс је подељен на 9 модула и биће вођен уз помоћ тутора. Све области су обрађене на практичан начин, уз коришћење презентација, интерактивних панела, тестова знања и вежби рекапитулације.

Међу учесницима се налазе како чланови Националне мреже судија и тужилаца које чине судије основних, виших, апелационих, као и заменици основних и виших јавних тужилаштава, али и представници Републичког јавног тужилаштва. Курс ће похађати и судије прекршајних судова, судије Прекршајног апелационог суда као и представници Правосудне академије.

Почетку курса је претходио уводни састанак, који је био одржан дана 15. октобра 2020. год. путем bluejeans платформе, којим је модерирала Мирјана Мајсторовић из Канцеларије Савета Европе у Београду. Том приликом се у уводном делу испред Правосудне академије обратио директор Ненад Вујић и истакао значај сарадње са Канцеларијом Савета Европе у Београду, као и Надиа Ћук заменица шефа канцеларије Савета Европе у Београду. О самој ХЕЛП платформи је говорила Валентина Боз - Хелп координаторка пројекта за западни Балкан, након чега је Национални оквир за борбу против трговине људима представио Митар Ђурашковић - Национални координатор за борбу против трговине људима, Дирекције полиције, Министарство унутрашњих послова.

Са садржајем, током и практичним аспектима имплементације курса су нас упознале професорка Правног факултета Универзитета у Београду Ивана Крстић и заменица Републичког јавног тужиоца Тамара Мировић, које ће уједно и представљати туторе овог курса.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт