Skip to main content

Припрема приручника и специјализованих обука у области права детета у грађанским поступцима

Датум
Аутор
Правосудна академија

Припрема приручника и специјализованих обука у области права детета у грађанским поступцима - Извор: UNICEF

Пројекат ће резултирати доношењем Приручника за судије за рад са децом у грађанским поступцима, као и усвајањем плана и програма специјализоване обуке судија, који ће међусобно бити усклађени.

Посебно ће се у оквиру приручника обрадити пракса Европског суда за људска права и стандарди које Суд у свом поступању примењује. Поред тога, имајући у виду да Правосудна академија у свом раду развија мултисекторски приступ, то ће се предвиђена обука односити и на тужиоце и професионалце у области социјалне заштите.

У изради приручника учествује тим истакнутих судија и професора који се баве правима детета, као и запослени у Правосудној академији из Одељења за истраживање и унапређење образовања.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт