Skip to main content

Слобода изражавања и медија

Датум
Локација
Ниш
Аутор
Правосудна академија
 

Слобода изражавања и медија - Извор: Правосудна академија

Обуци је присуствовало 18 судијских и тужилачких помоћника из Апелационог и Вишег суда у Нишу и Апелационог и Вишег јавног тужилаштва у Нишу.

На обуци су биле обрађиване следеће теме:

- домашај слободе изражавања
- ограничавање слободе изражавања и правилна примена троделног теста
- ограничавање слободе изражавања ради заштите од клевете, увреде, части и угледа, одвраћајући ефекат
- слобода изражавања и правничка професија
- ограничавање слободе изражавања у случају говора мржње
- слобода изражавања и интернет

Предавачи на овој обуци су били сертификовани тренери Савета Европе: Јасмина Симовић судија Апелационог суда у Крагујевцу, Ксенија Дајановић заменица Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и Проф. др Ивана Крстић редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду.

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт