Skip to main content
 • Слобода изражавања и медија

  Датум
  Локација
  Ниш, Крагујевац, Нови Сад, Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Слобода изражавања и медија - Извор: Правосудна академија У оквиру заједничког пројекта Европске уније/Савета Европе и Правосудне академије у новембру и децембру су организоване три онлајн обуке за судијске и тужилачке помоћнике из Ниша (5-6. новембар), Kрагујевца (12-13. новембар) и Новог Сада и...
 • Припрема приручника и специјализованих обука у области права детета у грађанским поступцима

  Датум
  Аутор
  Правосудна академија
  Припрема приручника и специјализованих обука у области права детета у грађанским поступцима - Извор: UNICEF Пројекат ће резултирати доношењем Приручника за судије за рад са децом у грађанским поступцима, као и усвајањем плана и програма специјализоване обуке судија, који ће међусобно бити усклађени...
 • Позив за учешће на "online" курсевима које је развио програм Савета Европе ХЕЛП (Образовање о људским правима за правне стручњаке)

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  У време када је кретање ограничено због пандемије коронавируса (COVID-19), идеална је прилика да се судије, тужиоци и правни стручњаци, упознају са "online" курсевима ХЕЛП-а и сазнају више о одређеним темама као што су: - (Ажурирани) Увод у Европску конвенцију о људским правима и Европски суд за...
 • Посета чланова Националне мреже за заштиту људских права у Републици Србији канцеларији Савета Европе у Београду

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Посета чланова Националне мреже за заштиту људских права у Републици Србији канцеларији Савета Европе у Београду - Извор: Правосудна академија Састанак је отворио шеф мисије Савета Европе, Тобиас Флесенкемпер и присутне ближе упознао са активностима, значајем и развојним путем Савета Европе. Шеф...
 • Посета чланова Националне мреже канцеларији Савета Европе у Београду

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Посета чланова Националне мреже канцеларији Савета Европе у Београду - Извор: Правосудна академија Састанак је отворио шеф делегације, Тобиас Флесенкемпер и присутне ближе упознао са активностима, значајем и развојним путем Савета Европе. Шеф мисије је изнео оквирне смернице за даљи рад Националне...
 • Завршна конференција Програма „Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи“

  Датум
  Локација
  Сарајево
  Аутор
  Правосудна академија
  На конференцији су представљена најновија дешавања на Европском суду за људска права која се односе на право на слободу изражавања, као и резултати постигнути у претходне три године трајања пројекта. Делегацију Правосудне академије су чинили сертификовани предавачи Савета Европе: Зорана Делибашић...
 • Израда првостепених одлука из прекршајне материје

  Датум
  Локација
  Ниш
  Аутор
  Правосудна академија
  Израда првостепених одлука из прекршајне материје - Извор: Правосудна академија Овом семинару присуствовале су судије прекршајних судова са територије нишке апелације. Теме које су се обрађивале на овом семинару биле су: Право на правично суђење и право на образложену судску одлуку Структура судске...
 • Обука јавних тужилаца и полицијских службеника

  Датум
  Локација
  Крагујевац
  Аутор
  Правосудна академија
  Теме које су обрађене током семинара засноване су на методологији за вођење истраге и укључују: Анализу и дефиницију злостављања, међународни и правни оквир, праксу Европског суда за људска права (чл.3) и субјекте надлежне за спровођење истраге Спровођење истраге у случајевима злостављања, када...
 • Сeминaр нa тeму „Суђење у разумном року“

  Датум
  Локација
  Нови Сад
  Аутор
  Правосудна академија
  Нa сeминaру су прeдстaвљeне следеће теме: Пракса Европског суда за људска права и домаћих судова и примена Упутства за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року. Том приликом је прeдстaвљена и е-апликација...
 • Обука „Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје“

  Датум
  Локација
  Нови Сад
  Аутор
  Правосудна академија
  Обуке се реализују у оквиру УСАИД пројекта под називом „Владавина права“, уз финансијску подршку Америчке агенције за међународни развој. Циљ ове обуке је да судијски помоћници унапреде ефикасност у раду и стекну потребна знања за квалитетну израду нацрта првостепених судских одлука из грађанске...
Subscribe to Европски суд за људска права

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт