Skip to main content
 • Слобода изражавања и медија

  Датум
  Локација
  Ниш, Крагујевац, Нови Сад, Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Слобода изражавања и медија - Извор: Правосудна академија У оквиру заједничког пројекта Европске уније/Савета Европе и Правосудне академије у новембру и децембру су организоване три онлајн обуке за судијске и тужилачке помоћнике из Ниша (5-6. новембар), Kрагујевца (12-13. новембар) и Новог Сада и...
 • Слобода изражавања и медија

  Датум
  Локација
  Ниш
  Аутор
  Правосудна академија
  Слобода изражавања и медија - Извор: Правосудна академија Обуци је присуствовало 18 судијских и тужилачких помоћника из Апелационог и Вишег суда у Нишу и Апелационог и Вишег јавног тужилаштва у Нишу. На обуци су биле обрађиване следеће теме: - домашај слободе изражавања- ограничавање слободе...
 • Онлајн курс Савета Европе - Борба против трговине људима и заштита жртава трговине људима

  Датум
  Аутор
  Правосудна академија
  Онлајн курс Савета Европе - Борба против трговине људима и заштита жртава трговине људима - Извор: Правосудна академија Курс се осим Конвенцијом Савета Европе о борби против трговине људима, бави и праксом Европског суда за људска права, као и другим међународним правним инструментима и примерима...
 • Позив за учешће на "online" курсевима које је развио програм Савета Европе ХЕЛП (Образовање о људским правима за правне стручњаке)

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  У време када је кретање ограничено због пандемије коронавируса (COVID-19), идеална је прилика да се судије, тужиоци и правни стручњаци, упознају са "online" курсевима ХЕЛП-а и сазнају више о одређеним темама као што су: - (Ажурирани) Увод у Европску конвенцију о људским правима и Европски суд за...
 • Подршка слободи изражавања у Србији: Споразум о гранту потписан са Правосудном академијом

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Подршка слободи изражавања у Србији: Споразум о гранту потписан са Правосудном академијом
  Вест је преузета са сајта Савета Европе Такође, капацитети Правосудне академије за пружање висококвалитетног образовања судијама и тужиоцима о слободи изражавања биће додатно ојачани: база сертификованих тренера ће бити проширена, а ажурирани материјали за обуку припремљени и интегрисани у наставне...
 • Представљање Националне мреже судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у РС

  Датум
  Локација
  Зрењанин
  Аутор
  Правосудна академија
  Представљање Националне мреже судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у РС - Извор: Правосудна академија Скуп је имао за циљ представљање рада Националне мреже и давање доприноса заједничком разумевању значаја примене највиших стандарда људских права у пракси, те...
 • Београд, семинар 11.12.2019 - “Право на суђење у разумном року са посебним освртом на (скорију) праксу Европског суда за људска права у односу на Србију“

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  “Право на суђење у разумном року са посебним освртом на (скорију) праксу Европског суда за људска права у односу на Србију“ - Извор: Правосудна академија Семинар је био одржан у хотелу „Зира“, за председнике судова и судије са простора београдске апелације, који поступају у материји суђење у...
 • Посета чланова Националне мреже за заштиту људских права у Републици Србији канцеларији Савета Европе у Београду

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Посета чланова Националне мреже за заштиту људских права у Републици Србији канцеларији Савета Европе у Београду - Извор: Правосудна академија Састанак је отворио шеф мисије Савета Европе, Тобиас Флесенкемпер и присутне ближе упознао са активностима, значајем и развојним путем Савета Европе. Шеф...
 • Уводни модул обуке о интернет криминалу, електрoнским доказима и приходима од интернет криминала

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Уводни модул обуке о интернет криминалу, електрoнским доказима и приходима од интернет криминала - Извор: Правосудна академија Обука је имала за циљ да судијама и тужиоцима пружи уводни ниво знања о интернет криминалу, електронским доказима и претресању, одузимању и конфискацији прихода од интернет...
 • Европски дан заштите деце од сексуалног искоришћавања и злостављања

  Датум
  Локација
  Београд
  Аутор
  Правосудна академија
  Пре две године Савет Европе обележио је десет година од формулисања тзв. Ланзарот конвенције – Конвенције о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања коју је РС ратификовала 2010. године. У члану 5. Конвенције, прописана је обавеза за државе потписнице, да упошљавају...
Subscribe to Савет Европе

О нама

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Контакт